Burhaniye’de Birgi Tuna’nın Adı CHP’lileri Heyecanlandırıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Burhaniye Belediye Başkan Aday Adayı Birgi Tuna,” Beş yıl önce bir umudumuz vardı kursağımızda kalan.Sayın Ahmet Akın ile şimdi o geride bıraktığımız umutlarımız yeniden yeşerdi…İnanıyorum ki; Sayın Ahmet Akın ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100 yıllık çınarı kök salacak… Ve Balıkesir, dürüst, adil ve içten halkçı belediyecilik ile tanışacak… Ne mutlu Balıkesirimize”dedi.
Yüreği değişim için, Burhaniye için atan tüm dostlara selam olsun! Diyerek güne başlayan CHP Burhaniye Belediye Başkan Aday Adayı Birgi Tuna;” 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, koca bir imparatorluğun yıkıntılarından genç ve umut dolu bir Cumhuriyet kurduklarında Burhaniye’de tam 56 yaşında bir belediye vardı. Bugün Burhaniye,156 yıllık belediye örgütlenmesi ile ne kadar gurur duysa azdır.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel yönetim seçimlerinde, 156 yaşındaki Burhaniye Belediyesi yeni yönetimine kavuşacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki eserimden biri dediği Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet ile birlikte 100’üncü yaşını kutlarken gerçekleştirdiği kurultay ile demokratik bir değişim yaşadı. Toplumun demokrasi adına kaybolan umutlarının yeşermesine aracı olan bu demokratik değişim her geçen gün içi daha da doldurularak şekillenmekte ve toplumun beklentilerine ışık tutmaktadır.
Burhaniye’de de toplum, siyasetin sorunlarına çare olmasını ve bunu yaparken de siyasetçilerin toplumun beklentilerine kulak vermesini istiyor. Ben de bu anlayışı yaşama geçirmek amacıyla yakın çevremin ve partili arkadaşlarımın verdiği destek sayesinde karşınızda Burhaniye Belediye Başkanlığı için aday adayı olarak bulunuyorum. Bu yarışta, CHP Burhaniye ilçe örgütüne çeşitli kademelerde hizmet etmiş ve hizmet etmek için siyasal mücadelelere girmiş birçok arkadaşımız da bana destek veriyor. Kendilerine huzurunuzda bana duydukları güven için teşekkür ediyorum.
Öncelikle bu demokratik yarışta, benim gibi yüreği Burhaniye için çarpan ve aday adayı olan tüm arkadaşlarımı kutluyor ve demokrasiye sundukları katkı için de kendilerine teşekkür ediyorum.
Burhaniye 70 bine yaklaşan nüfusuyla hızla büyüyen ve büyürken de insan ve kültür açısından zenginleşen bir ilçedir. Bu zenginliklerimizi birleştirmek ve güçlendirmek en büyük hedefim olacaktır.
Hızla büyüyen kentlerin sorunları da hızla büyür. Geniş bir alana yayılan Burhaniye’de başta ulaşım, trafik ve otopark sorunu olmak üzere, bir arada yaşamanın getirdiği sıkıntılar da hızla büyümektedir. Burhaniye’nin trafik ve otopark sorununa akılcı ve kalıcı çözümler üretmek, yayalaştırma projeleriyle günlük yaşamı kolaylaştırmak, insan odaklı bir kent yaşamını ortaya koymak gibi temel hedefler çerçevesinde hizmetlerimizi yoğunlaştıracağız. Böylelikle Burhaniye, insanların burada yaşamaktan keyif aldığı bir kent olacaktır. Var gücümüzle Burhaniye’yi daha huzurlu ve mutlu insanların yaşadığı bir kent haline getirmek istiyoruz.
6 Şubat 2023’te ve 11 ilimizi vuran deprem felaketine Burhaniye Belediyesi eliyle hem arama – kurtarma hem de ayni ve maddi yardım sağlandı. Bu büyük felaketten ders çıkarmak ve Burhaniye’de yaşayan insanlarımız için gereken önlemleri almak zorundayız. Üstelik son 20 yılda gözle görülür hale gelen iklim değişiklikleri de kentleri beklenmedik felaketlere açık hale getiriyor. Afet sonrası yaraların sarılması kadar afetlere karşı koruyucu önlemlere yoğunlaşan bir anlayışın kent yönetimlerine egemen olması gerekiyor. Bu anlayışı Burhaniye’de başka kentlere örnek olacak şekilde geliştirmeye kararlıyız.
Turizm, Burhaniye için vazgeçilmez bir faaliyet alanıdır. Yaşadığımız pandemi sonrası değişen turizm anlayışı uygulamalarının en güzel örneklerinin Burhaniye’de yaşama geçmesini hedefliyoruz. Turizmde çeşitlilik yaratmak ve turizm yatırımlarını teşvik etmek için Burhaniye’nin eksik yönlerini saptamak ve bu eksiklikleri gidermek yine öncelikli hedeflerimizden olacaktır.
Burhaniye’nin giderek yaşlanan nüfusuna karşın eğitimli gençlerini göç vermesi, önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Genç nüfusun hem ekonomik hem de sosyal gereksinimlerine yönelik yapılacak çok iş olduğunu düşünüyoruz. Teknolojik gelişmeler, pandemi ve yaşanan doğal afetler nedeniyle giderek artan uzaktan çalışma olanaklarının sosyal olanakların çeşitlendirilmesi ile desteklenmesi durumunda Burhaniye beyaz yakalı çalışanların yaşamak için tercih edeceği bir ilçe olabilir. Bu çerçeveden bakarak uzaktan çalışma olanağı olan beyaz yakalı görece genç nüfus için Burhaniye’yi özenilecek bir kente dönüştürme hedefini de önümüze koyduk. Bu hedefin Burhaniye’nin kültürel zenginliğine de önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.
Kültür ve sanatı sadece izlence, eğlence ve uğraş olarak görmeyip Burhaniye’nin ekonomik yaşamına da katkı sunan bir boyuta taşımak istiyoruz. Bunun için gerekli altyapı ve tesislerle tanıtım, organizasyon ve pazarlama stratejilerine kafa yoracak bir ekibin Burhaniye’de oluşup gelişmesi için çaba harcayacağız.
Doğal güzelliklerimizi, tarihi ve kültürel mirasımızı koruyup tanıtacak önlemler hep gündemimizde olmuş ve geçmiş dönemlerde bu uğurda çok mücadele verilmiştir. Bu amaçla çaba harcamış tüm Belediye Başkanlarımıza ve Belediye emekçilerimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları geliştirmek, daha ileriye götürmek, özellikle tarihi mirasımızı ortaya çıkararak Burhaniye’yi cazibe merkezi haline getirmek için mücadelemiz kesintisiz olarak, artarak devam edecektir. İnanıyoruz ki; tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkıldıkça Burhaniye’nin değeri artacak ve sosyo-ekonomik kalkınmamıza büyük katkı sunacaktır.
Zeytin, yöremizin en değerli ürünüdür. Zeytin ve zeytinyağımızı öne çıkarmak için Burhaniye Ticaret Odası tarafından büyük mücadelelerle 2020 yılında “Coğrafi İşaret” tescil edilmiştir. Bu amaca hizmet etmek için kurulmuş olan BurtoLab zeytin ve zeytinyağımıza güçlü bir değer katmıştır. Burhaniye Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme ve İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin her türlü sorununun çözümü için mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Zeytin üreticisi, zeytin ve zeytinyağı işleme tesisleri olmadan ürününü değerlendiremez. Bu alanda yapılacak her türlü yatırımın yanında olacak bir belediyecilik anlayışının savunucusu olacağız.
Zeytincilik ile birlikte ilçemizde önemli bir gelir kaynağı olan sebze, meyve yetiştiriciliğinin yanında son dönemlerde aromatik bitkilerle ilgili üretim ve yatırım faaliyetleri de çok artmıştır. Burhaniye Belediyesi’nin 5216 sayılı Kanundan aldığı yetki ile her zaman üretici ve tarımsal sanayinin destekçisi olması gerektiğine inanıyoruz.
Balıkesir’in Büyükşehir kapsamına alınmasıyla birlikte kırsal mahallelerde farklı sorunlar ortaya çıkmıştır. Kırsal mahallelerin gereksinimleri doğrultusunda alınacak önlemler ile kırsal mahallelerde ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve genç nüfusun kırsaldan kente doğru göçünü azaltıcı önlemlerin yaşama geçirilmesini kendi sorunumuz gibi kabul ederek mücadele edeceğiz.
Günümüzde çevre sorunları sadece büyük kentlerin değil, orta ve küçük ölçekli kentlerin de önemli sorunu haline gelmiştir. Bir yandan gelişen teknoloji ve hızla değişen ihtiyaçların ortaya çıkardığı çevre sorunları diğer yandan giderek yaygınlaşan çevre duyarlılığının yarattığı çelişkiler yerel yönetimlerin çözmesi gereken sorunların başında gelmektedir. Çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışının tavizsiz uygulanması en temel ilkelerimizden biri olacaktır. Başta deniz ve toprak kirliliği olmak üzere, çevreye her türlü zararı veren kirleticilerle mücadele edeceğimize hiç kimse kuşku duymamalıdır.
Belediyelerin yasal çerçevede zorunlu verdikleri hizmetlerden biri de sosyal hizmet ve desteklerdir. Günümüzde sosyal hizmet dendiği zaman her ne kadar sadaka kültürü akla gelse de Burhaniye Belediyesi olarak insanları yardıma muhtaç hale getirmeyecek önlemlerin alınması asıl önceliğimiz olacaktır. Bu amaçla 5216 sayılı Kanun çerçevesinde oluşturacağımız sosyal programlarla doğrudan yardıma muhtaç kesimi azaltmayı hedefleyeceğiz. Engelli ve dezavantajlı birey ve grupları ekonomiye katacak kooperatifleşme, şirketleşme, eğitim ve beceri kazandırma faaliyetleri gibi çeşitlendirilmiş programlara yatırım yapmayı planlayacağız. Bu doğrudan yapılacak yardımları ortadan kaldırmamakla birlikte azalmasını sağlayacak bir sonuç doğuracaktır. Bu amaçla engelli ve dezavantajlı grupların mevcut örgütlenmelerini güçlendirecek ve destekleyecek bir anlayışı egemen kılmaya kararlıyız.
Günümüz teknolojisinin yaşama geçirdiği akıllı kentler, kentlerin dijital dönüşümü ile mümkün olmaktadır. Kent yaşamını kolaylaştıran, toplu taşıma, enerji, maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan dijital dönüşüm için Burhaniye’de düğmeye basmaya kararlıyız. Toplu taşıma aracını beklediği durakta aracın kaç dakika sonra geleceğini bilen, elindeki cep telefonu uygulamasından gereksinim duyduğu hizmet ve ürüne nereden ulaşacağını anlayan, kentin yönetimine dijital platformlar üzerinden doğrudan katkı sağlayan vatandaşların kendini hizmetin odağında hissetmesini sağlayacak önlemleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla hem kamu hem de özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğini zorunlu görüyoruz. Bu konuda harcayacağımız çabanın Burhaniye’ye artan refah, mutluluk ve huzur olarak geri döneceğinden de kuşku duymuyoruz.
Doğaldır ki; bütün bu ve benzeri plan ve projelerimizi önümüzdeki seçimlerde aday olmayı ve seçimi kazanmayı başarmamız halinde gerçekleştirme şansı yakalayacağız. Öncelikle içinde bulunduğumuz süreçten Cumhuriyet Halk Partisi’nin Burhaniye Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyesi adayı olarak çıkmamız gerekmektedir. Bu amaçla çalışmalarımıza halkın içinde olarak devam ediyoruz ve sonuna kadar da halkın içinde kalarak devam edeceğiz.
Demokrasiye olan inancımız ve CHP’nin savunduğu demokratik ilkelere bağlılığın gereği olarak, umuyor, bekliyor ve istiyoruz ki; CHP Burhaniye Belediye Başkan adayı, tüm CHP Burhaniye İlçe üyelerinin katılacağı bir ön seçim ile belirlensin. Tüm üyelerin katılacağı bir ön seçimin Burhaniye’de CHP’nin adayının belirlenmesi açısından en sağlıklı yol olacağına yürekten inanıyoruz. Hiç kuşku yok ki; CHP yetkili organları, gerek mevcut süreçte gerekse seçim ortamında toplumun beklentilerinin oluşturduğu koşullarda en sağlıklı ve en doğru kararı alacak hassasiyeti gösterecektir.
Tıpkı aday adaylığı açıklamamda ifade etmiş olduğum gibi, partimin yetkili organlarının alacağı her türlü karara saygılı olacağım. Bu aday adaylığı süreci ne şekilde sonuçlanacak olursa olsun, Burhaniye’de kazananın CHP ve CHP anlayışı olacağını bir kez daha vurgulamak istiyorum.” diye konuştu.
REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ